Dofinansowanie

 

Viabo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Wprowadzenie produktów Viabo sp. z o. o. na rynki zagraniczne poprzez udział w targach

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa i zaistnienie na rynku niemieckim i francuskim poprzez udział w międzynarodowych targach. Projekt umożliwi wypromowanie produktu eksportowego przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami.

Dofinansowanie projektu z UE: 417 999,34 zł.

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej gry komputerowej wykorzystującej nowatorską technologię AWSG

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pierwszej gry na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne w oparciu o wytworzoną technologię AWSG (z j. ang. Automatic World and Story Generator)

Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie wydanie pierwszej z docelowo 3 gier fabularnych opartych na innowacyjnej technologii w postaci systemu automatycznego generowania fabuły i świata gry (AWSG).

Wartość projektu: 4 813 670,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 373 079,07 zł

Viabo Sp. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Kontakt